Lenz III Chapter 01: VX Laboratory

Tightbooth Productions released the first chapter of Shinpei Ueno’s LENZ III, “VX Laboratory” starring Rinku Konishi, Rio Morishige, Ayahiro Uratsuka, Ryuhei Kitazume, Shoma Takeda, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Ryo Motohashi, Mantaro Tokura, Japanese super rat,  Yuto Horigome, Taihou Tokura, Shinpei Ueno, Seimi Miyahara and Kyonosuke Yamashita.